Det är mycket man sparar på, men kommer det någonsin komma till användning är frågan? Vi bestämde oss för att ge gamla möbler, prylar , kläder och skor en chans att hitta nya ägare genom att ha en gårdsloppis. Det blev succé! Kanske inte pengamässigt, men nog hittade sakerna nya hem och kunde glädja andra samtidigt som vi fick mer plats att röra oss på.